De staat van ons land is niet goed, daar is het kabinet verantwoordelijk voor

Hierbij mijn bijdrage aan ‘De staat van Nederland’ in het Nederlands Dagblad van vandaag

Sylvester Eijffinger (59)
Econoom Universiteit van Tilburg, prominent CDA-lid

‘De staat van ons land? Die is niet goed. Dat komt omdat het kabinet Rutte 2 niet in staat is een visie te formuleren op de grote economische dossiers: de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de pensioenen en de zorg. VVD en PvdA denken daar allebei verschillend over. Bij de valse start van het kabinet en de onrust rond de inkomensafhankelijke zorgpremie is men daarmee al de mist ingegaan.
Het verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek kan voor de VVD bespreekbaar zijn als daar lagere belastingen tegenover staan. De PvdA ziet zo’n maatregel echter als een grote nivelleringsoperatie. Ook op de arbeidsmarkt zijn er verschillen van mening. De VVD ziet een kortere WW puur als bezuiniging, terwijl minister Asscher van de PvdA daar flankerend beleid tegenover wil zien.
Als het kabinet echt maatregelen neemt op deze terreinen, is Brussel bereid meer tijd te geven om het begrotingstekort te verlagen. Nu deze hervormingen niet lukken, treedt de correctieve arm van Europa in werking en geldt de begrotingsnorm van 3 procent.
De politieke onzekerheid over woningmarkt, arbeidsmarkt, pensioenen en zorg vertaalt zich in onzekerheid bij burgers. Die houden de hand op de knip. En Nederlandse bedrijven investeren niet, hoewel ze vaak geld genoeg hebben. Daar is het kabinet verantwoordelijk voor. Normaal gesproken zit Nederland economisch gezien op de bagagedrager van Duitsland: wanneer het in Duitsland goed gaat, profiteert Nederland. Maar nu bungelen we onderaan en vallen we in de categorie van de Zuid-Europese landen.
Ik heb geen inzicht in de plannen voor Prinsjesdag, maar ik heb weinig hoop dat het kabinet met hervormingen komt. We zitten in een vicieuze cirkel van bezuinigingen en tegenvallende economische groei. Het blijft daarom dus voortmodderen. Ik word daar triest van. Ik ben een optimistische katholiek, maar ik kan het echt niet vrolijker maken. Als het kabinet één ding maar niet doet: bezuinigen op onderwijs en onderzoek. Dat zorgt ervoor dat Nederland in de toekomst zijn geld kan verdienen. Daarop bezuinigen zou desastreus zijn.

This entry was posted in kredietcrisis, macroeconomie, Media, Nederland, politiek. Bookmark the permalink.