Gevraagd: een beroepscode voor journalisten

In mijn interview in deze krant van 24 maart j.l. heb ik geprobeerd een schatting te maken van de kosten van de Nuclear Security Summit (NSS) afgelopen maandag en dinsdag. Letterlijk heb ik in dit interview gezegd: “Hoe rigider de veiligheidsmaatregelen, hoe groter de economische kosten.
Het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland is ongeveer 600 miljard euro per jaar. Als de gehele Randstad twee dagen volledig plat ligt, dan kost dit 1 miljard per dag. Je kunt namelijk uitgaan van de helft van het bbp van 2 miljard per dag. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen, schat ik dat de dagelijkse economische schade op minimaal een half en maximaal op 1 miljard ligt. Verdeeld over minimaal twee dagen kan de economische schade uitkomen op 1 tot 2 miljard euro”.

Dit is wat economen noemen een conditionele schatting, die afhangt van de mate waarin de Randstad al dan niet plat ligt. Inmiddels heb ik begrepen dat Den Haag grotendeels plat heeft gelegen en Amsterdam in mindere mate. Over de opbrengsten van de top heb ik mij bewust niet uitgelaten, omdat dergelijke opbrengsten indirect zijn en zich op langere termijn manifesteren. Hoe hoog de kosten precies worden, zien we in de zomer terug in de cijfers van het CBS over het eerste kwartaal.

Dit lijkt me een transparante redenering. Ik was dan ook zeer verbaasd dat sommige journalisten in hun artikelen en commentaren mij niet alleen inhoudelijk hebben bekritiseerd – dat mag natuurlijk – maar ook gemeend hebben om een persoonlijke aanval op mij te openen. Eerlijk gezegd had ik deze journalisten hoger geacht en niet verwacht dat zij zich zouden verlagen tot riooljournalistiek. Nu begrijp ik goed dat journalisten hun salaris ook moeten waarmaken, maar de journalistieke integriteit zou toch vanzelfsprekend dienen te zijn.

Helaas is dit niet meer het geval. Inmiddels hebben wij niet alleen een beroepscode voor advocaten en medici, maar ook voor bankiers en wetenschappers. Dat is heel goed want de integriteit van deze beroepsgroepen moet boven alle twijfel verheven zijn. Wordt het niet eens tijd voor een beroepscode voor journalisten? Het is toch opmerkelijk dat de beroepsgroep die iedereen de maat neemt zelf geen beroepscode heeft en ongestraft van alles kan beweren en neerschrijven?

This entry was posted in ECB, EU, euro, Financiële sector, internationale economie, Metro, monetair. Bookmark the permalink.