Te veel optimisme over economische groei

Mijn cijfer voor de Economische Barometer voor maart 2014 is: 6,7 (dus een verhoging met 0,1 ten opzichte van februari 2014). Mijn toelichting op dit cijfer is:

Volgens de voorspellingen van het Centraal Planbureau wordt het in 2014 allemaal minder erg dan gedacht. Extra bezuinigingen zijn niet nodig omdat het tekort op de begroting van de overheid onder de Europese norm van 3 procent zakt. Dat was een opmerkelijke verbetering zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het voorzichtige herstel waar het CPB nu van spreekt, liet volgens minister van Financiën Dijsselbloem zien dat Nederland herstelt van de crisis.

Toch is er volgens mij geen reden om de vlag uit te hangen. Ik vraag mij af op welke cijfers het optimisme bij het CPB gebaseerd is. De economische groei is met 0,75 procent voor dit jaar maar een klein beetje beter dan verwacht. Het CPB stelt dat de wereldhandel fors aantrekt naar 4,25 procent dit jaar en zelfs 5 procent volgend jaar. Dat is goed nieuws voor een kleine, open economie als de Nederlandse, maar dat is toch niet echt de verdienste van het kabinet-Rutte. Wij liften gewoon mee met de wereldhandel.

Daarentegen is het CPB somber in zijn ramingen voor de werkloosheid die verder oploopt en de koopkracht die nog meer afneemt vanwege bezuinigingen en lastenverzwaringen in 2014. Door de daling van de koopkracht zal het consumentenvertrouwen achterblijven. Vanwege de crisis uitgestelde bedrijfsinvesteringen en aankopen van duurzame consumptiegoederen vinden nu vooral plaats. Voor burgers is dit misschien een nieuwe computer. Grote bedrijven hebben nieuwe machines, auto’s en wellicht gebouwen nodig.

Het kabinet is wel opgelucht door de CPB-voorspellingen, maar het wachten is op cijfers van de Europese Commissie die doorslaggevend zullen blijken te zijn.

This entry was posted in Economische Barometer, macroeconomie, Nederland, politiek. Bookmark the permalink.