ECB moet de kredietverlening aan MKB in de eurozone stimuleren

barometer okt 2012 mei 2014Mijn Economische Barometer voor mei 2014 daalt 0,1 punt naar 6,7. Mijn toelichting op dit cijfer is de volgende:

Het CBS meldde vorige week een zeer tegenvallend groeicijfer voor de economische groei in het eerste kwartaal van 2014 van -1,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De verklaring die het CBS hiervoor gaf was de relatief zachte winter en de tegenvallende gasexporten.

Het valt mij op dat het CBS tegenvallende economische groei vaak toeschrijft aan incidentele factoren. Wat was er gebeurd als wij een zeer strenge winter hadden gehad? Daarom moeten wij voorzichtig zijn met het concluderen dat de economische crisis echt voorbij is. De maatregelen van de Europese Centrale Bank tegen deflatie helpen het midden- en kleinbedrijf niet. De ECB moet de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf in de eurozone juist stimuleren. Het probleem in de eurozone dat banken vanwege het grote risico een relatief hoge rente berekenen aan het midden- en kleinbedrijf. Daardoor stroomt maar weinig geld naar kleinere bedrijven die in veel Europese landen de motor van de economie vormen.

Ik ben voorstander van een creatievere oplossing, waarbij het onderpand dat banken krijgen voor leningen, veel minder worden afgewaardeerd dan nu het geval is. Nu is het gewoon dat zo’n onderpand met 70 procent tot 80 procent wordt afgewaardeerd, vanwege het risico op de lening. Dat maakt het voor banken veel minder aantrekkelijk kredieten te verstrekken. Als die afwaardering een stuk lager is, bijvoorbeeld 40 procent tot 50 procent, dan komt er veel meer ruimte voor kredietverlening beschikbaar. Daarmee zou het monetaire transmissieproces in de eurozone geholpen worden en zou de aanwezige overliquiditeit in de eurozone effect hebben op de reële economie.

Laten wij hopen dat de ECB in haar vergadering deze week over zal gaan op deze creatievere oplossing en daarmee de economie van de eurozone zal stimuleren.

This entry was posted in Sylvester. Bookmark the permalink.