Goede kansen voor alliantie Brabant en Vlaanderen

Mijn cijfer voor de Economische Barometer voor april 2014 is: 6,8 (dus een verhoging met 0,1 ten opzichte van maart 2014). Mijn toelichting op dit cijfer is:

Het Europa van de regio’s komt steeds dichterbij. De Cobbenhagen Summit van 30 januari 2014, die plaatsvond op de Universiteit van Tilburg, ging niet alleen over regionale samenwerking in Noord-Brabant, maar eigenlijk werd er naar het hele vroegere hertogdom Brabant gekeken, dus ook naar de provincie Vlaams-Brabant. Zo was bijvoorbeeld ook de heer Louis Tobback, de burgemeester van Leuven, bij deze belangrijke Brabantse topconferentie ook aanwezig. De grensoverschrijdende projecten varen vooral wel doordat de grenzen in Europa vervagen.

De regels en normen aan weerszijden van grens raken meer op elkaar afgestemd, waardoor de verschillen tussen de landen afnemen. Dit maakt het gemakkelijker om samen op te trekken. Subsidiepotten van de Europese Commissie helpen wel, maar spelen volgens mij een bijrol. Het is opvallend dat er veel allianties zijn in Zuid-Nederland (Brabant, Limburg en Zeeland) en dat Vlaanderen hierbij vaak een gangmaker is.

Dat er zoveel allianties in Zuid-Nederland zijn is vooral toe te schrijven aan de goede sociale infrastructuur die alle stakeholders sneller bij elkaar brengt. Ik kom uit Den Haag en ik heb in Amsterdam gestudeerd. Ik zie de verschillen met bijvoorbeeld de Randstad heel goed. In Zuid-Nederland is er een mentaliteit waarbij je elkaar veel gemakkelijker opzoekt. Er is een sociaal weefsel waarbij informele contacten tussen ondernemers, openbaar bestuurders en onderwijsinstellingen (‘triple helix’) goed gedijen en waar er snel een sfeer ontstaat dat men elkaar vertrouwt. Een liefdeslaantje is zo aangelegd, waar romances uit kunnen opbloeien.

Dit zien we niet alleen in Brabant, Limburg en Zeeland, maar ook in Vlaanderen. Dat Vlaanderen vaak aan de wieg staat van grensoverschrijdende innovatiepacten, heeft te maken met het federale karakter van België en het grote belang van het Europa van de regio’s daar. Het regiodenken zit al in hun hoofd. Vlamingen zijn hier al op natuurlijke wijze helemaal op ingesteld. Hier kan de Brabantse regio zich goed bij aansluiten.

This entry was posted in Brabant, Economische Barometer, internationale economie, macroeconomie. Bookmark the permalink.