Wat moet de ECB volgende week gaan doen?

Het CBS meldde afgelopen maand een zeer tegenvallend groeicijfer voor de economische groei in het eerste kwartaal van 2014 van -1,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De verklaring die het CBS hiervoor gaf was de relatief zachte winter en de tegenvallende gasexporten.

Het probleem in de eurozone is de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. De maatregelen die de ECB volgende week wil nemen helpen niet. De effectiviteit van het monetaire beleid om de economie te stimuleren is, als de rente heel laag is, zeer beperkt. Het zal niet in staat zijn de economie verder omhoog te helpen en de inflatie in de buurt van haar doelstelling van 2% te brengen. De ECB zou er daarom verstandig aan doen pas op de plaats te maken en te negeren wat de financiële markten van haar verlangen. De ECB moet de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf in de eurozone juist stimuleren.

Het probleem is dat banken vanwege het grote risico een relatief hoge rente berekenen aan het midden- en kleinbedrijf. Daardoor stroomt maar weinig geld naar kleinere bedrijven die in veel Europese landen de motor van de economie vormen. Ik ben voorstander van een creatievere oplossing, waarbij het onderpand dat banken krijgen voor leningen, veel minder worden afgewaardeerd dan nu het geval is. Nu is het gewoon dat onderpand met 70 tot 80 procent wordt afgewaardeerd, vanwege het risico op de lening. Dat maakt het voor banken veel minder aantrekkelijk kredieten te verstrekken. Als die afwaardering een stuk lager is, bijvoorbeeld 40 tot 50 procent, dan komt er veel meer ruimte voor kredietverlening beschikbaar. Daarmee zou het monetaire transmissieproces in de eurozone geholpen worden en zou de aanwezige overliquiditeit in de eurozone effect hebben op de reële economie.

Laten wij hopen dat de ECB in haar vergadering volgende week over zal gaan op deze creatievere oplossing en daarmee de economie van de eurozone zal stimuleren. In ons land kan het kabinet door kredietgaranties voor enkele sectoren binnen het midden- en kleinbedrijf en subsidies voor woningonderhoud de kredietverlening daar ook weer op gang brengen. Alles wat het midden- en kleinbedrijf helpt komt de werkgelegenheid direct ten goede. Het is de tijd dat het kabinet nu daadkrachtig gaat handelen.

This entry was posted in ECB, euro, internationale economie, Metro, monetair. Bookmark the permalink.