Banking & Finance

Banking & Finance is een internationale vakpublicatie voor de financiële sector. Sinds 2008 publiceer ik een elk kwartaal een column in Banking & Finance en op de website www.bankingfinance.eu.

December 2013 Economen zijn het juist vaak eens over beleid

September 2013 Op weg naar een Europese Bankenunie

Juni Harvard: It never stops!

Maart 2013 Professorendebat Bankenunie (B&F) over toezicht ECB, monetair beleid en liquiditeit

Januari 2013 Er zijn geen Chinese muren in het hoofd van Mario Draghi

Naar een Europese kredietbeoordelaar
26-09-2012 – Het zou een goede zaak zijn als er in de verslaggevingsstandaarden en door de toezichthouders minder gewicht toegekend zou worden aan de ratings van de grote drie bureaus.

Het Griekse drama nadert zijn climax
12-07-2012 – Ondanks de intensieve politieke onderhandelingen nadert het Grieks drama onafwendbaar zijn ontknoping en dreigt faillissement als niet wordt ingestemd met de stringente bezuinigingen en hervormingen die de Europese Unie eist. Het is niet de vraag of Griekenland failliet gaat, maar wanneer. Indien populistische partijen als Syriza na de verkiezingen niet instemmen met het hervormingsprogramma gaat het land failliet, dan is het echt einde oefening.

De terugkeer van private equity
8-3-2012 – Gezien de economische onzekerheid voor de komende periode en de structureel lage economische groei in de eurozone zal de strategische component in fusies en overnames cruciaal zijn. Al met al zijn er factoren die het voor zowel private equity-partijen als voor bedrijven zelf aantrekkelijk maken om overnames te doen. Private equity is daarbij dankzij haar langere investeringshorizon beter gepositioneerd, zij worden niet beoordeeld aan de hand van dagelijks schommelende beurskoersen.

Het Europees noodfonds zonder problemen versterkt
20-12-2011 – Wat de eurozone onmiddellijk moet doen volgens velen is het Europees noodfonds (EFSF) dat de zwakke eurolanden en banken overeind moet houden, minstens verdubbelen. Het probleem is alleen dat de voorstellen die tot nu toe gedaan zijn veel schade opleveren. Maar er is wel een manier het EFSF te versterken zonder grote schade toe te brengen aan de Europese Centrale Bank (ECB) of aan de Triple A eurolanden. Dat voorstel hebben Edin Mujagic en ondergetekende twee maanden geleden gedaan.

Obama en Boehner
20-9-2011 – Tijdens de zomer kwam de strijd tussen de Democratische president Barack Obama en de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden John Boehner tot een climax, met grote consequenties voor de rest van de wereld. Het naderen van het wettelijke schuldenplafond was altijd goed voor een verbeten strijd tussen Democraten en Republikeinen, vooral als de presidentsverkiezingen in zicht waren. Een dergelijke strijd deed zich ook voor eind 1995 en begin 1996 tussen de toenmalige president Bill Clinton en Republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich, maar liep toen gelukkig met een sisser af.

Financiële versus monetaire stabiliteit
21-6-2011 – De financiële crisis heeft er inmiddels toe geleid dat een herverdeling van het financiële toezicht heeft plaatsgevonden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen het macro-prudentiële en micro-prudentiële toezicht. Het is duidelijk dat het macro-prudentiële toezicht, dat zich richt op het bewaken van de financiële stabiliteit, toegewezen gaat worden aan de centrale banken in die landen. De cruciale vraag is hierbij hoe ze deze additionele taak gaan integreren met hun taak van het handhaven van prijsstabiliteit.

Moeten pensioenfondsen meer in Nederland beleggen?
18-4-2011 – Nederlandse pensioenfondsen zouden volgens onze politici meer in eigen land moeten beleggen. Op het dieptepunt van de financiële en economische crisis – in 2009 – nam de Tweede Kamer een motie aan waarin pensioenfondsen werd opgeroepen meer in het eigen Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te beleggen. Vorig jaar stelde het regeerakkoord van het nieuwe kabinet dat onze pensioenfondsen (meer) zouden moeten participeren in publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS), zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe tolwegen.

2010/10 Naar een afdwingbaar en geloofwaardig EU stabiliteitspact
De afdwingbaarheid van Stabiliteits en Groeipact (SGP) in de eurozone laat nog steeds veel te wensen over. In mijn Briefing Paper van november 2010 voor het Europees Parlement getiteld ‘Legislative proposals on EU economic governance: what is missing within and beyond?’, stel ik een nieuwe methode voor, die de afdwingbaarheid aanzienlijk kan verbeteren: een Fiscal Experts Panel (FEP). Lees verder

2010/09 Cultuuromslag bij DNB
Bij DNB zijn de afgelopen jaren fouten gemaakt op het gebied van toezicht, dat heeft de Commissie Scheltema op overtuigende wijze aangetoond. DSB bank had geen volledige bankvergunning mogen krijgen in 2005 zonder aanvullende voorwaarden op het gebied van governance (intern toezicht) en het toezicht op de bank faalde daarna vooral omdat DNB te veel vertrouwde op het fatsoen van de “bankiers” uit Wognum. .De discussie moet daarom gaan over hoe te voorkomen dat een dergelijke déconfiture in de toekomst nogmaals kan plaatsvinden en hoe de toezichthouder voldoende zelfreinigend kan worden. Lees verder

2010/03 Het Griekse drama
De crisis als gevolg van de Griekse overheidsfinanciën is een kwestie die al wekenlang Europese economen en politici bezighoudt. De kern van het probleem is dat de loonkosten in Griekenland sinds de invoering van de euro veel te hard zijn gestegen. Daardoor kunnen Griekse bedrijven nauwelijks meer concurreren met Duitse en Nederlandse. Op zich is dat niets nieuws. Vóór de monetaire unie gebeurde dat aan de lopende band. Wanneer het kookpunt naderde devalueerde Griekenland zijn drachme ten opzichte van de Duitse mark en kon het feest van begin af aan beginnen. De komst van de euro heeft die uitweg afgesloten. Lees verder

2010/01 Europees mededingingsbeleid behoeft een Europees speelveld
Het kan niet worden ontkend dat het bancassurance concept achterhaald is gebleken: de risico’s bij de bank en verzekeraar bleken sterk positief gecorreleerd te zijn tijdens een systeemcrisis. De haast waarmee de Europese Commissie echter aandrong op een opsplitsing van ING in een bank en een verzekeraar geeft de indruk dat de Nederlandse financiële sector een voorbeeldfunctie in de Europese Unie moest vervullen. Lees verder

2009/09 Naar een code voor verzekeraars en pensioenfondsen
Op 9 september jongst leden hebben de Nederlandse banken de aanbevelingen van de Commissie Maas bijna in zijn geheel overgenomen in de Code Banken, die door de Minister van Financiën van een wettelijke basis wordt voorzien. Zou een dergelijk zelfonderzoek en zelfregulering ook niet op zijn plaats zijn bij de Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen, die op dit moment ook met een gebrek aan vertrouwen worden geconfronteerd ? Lees verder

2009/07 Naar een Europees toezicht op banken en verzekeraars
Half juni zat ik bij een conferentie van Bocconi University in Milaan in een panel samen met onder anderen Lorenzo Bini Smaghi, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, en de bekende hoogleraar George Kaufman van de Loyala University in Chicago. Het onderwerp van dit panel was – het zal u niet verbazen – de verbetering van het Europese toezicht op banken. Op datzelfde moment waren de Europese regeringsleiders bijeen om besluiten te nemen over het toezicht op de financiële sector in Europa. Lees verder

2009/05 Naar herstel van vertrouwen in banken
Op 7 april jongstleden bracht de Adviescommissie Toekomst Banken met haar lang verwachte rapport over de toekomst van de banken in Nederland uit. Deze Adviescommissie, ook wel de Commissie Maas genoemd, is in november 2008 ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zij bestond uit voorzitter Cees Maas (ex-ING), Wim van den Goorbergh (ex-Rabobank), Tom de Swaan (ex-ABN AMRO) en ondergetekende. Deze Adviescommissie was geheel onafhankelijk en werkte ook onbezoldigd. Haar voornaamste taak was het doen van aanbevelingen ter verbetering van het functioneren van de Nederlandse bancaire sector en zo handvatten te bieden voor het herstel van het vertrouwen in de banken.
Lees verder

2009/03 Het einde van private equity en hedge funds
Het zijn zware tijden voor private equity funds en voor hedge funds. Nadat vorige week Blackstone al met dramatische cijfers kwam, was het nu de beurt aan de moeder van de private equity, Kohlberg Kravits Roberts & Co (KKR). In het vierde kwartaal moest KKR 32 procent van de investeringsportefeuille KPE (KKR Private Equity) afschrijven. Dat waardeverlies is groter dan het verlies van de Dow Jones in die periode, dat ‘slechts’ twintig procent bedroeg. Toch zal private equity beslist geen eendagsvlieg blijken te zijn. Lees verder

2009/01 Geen strikter maar slimmer toezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten om pensioenfondsen tot 1 april 2009 uitstel te verlenen voor het indienen van eventuele herstelplannen. Hiertoe zijn pensioenfondsen verplicht zodra hun dekkingsgraad onder de grens van 105 procent komt. Als DNB de pensioenfondsen tot onmiddellijke herstelmaatregelen zou dwingen, zou dit alleen maar tot nog meer ellende leiden. Aandelen zijn momenteel ontzettend ondergewaardeerd, zodat gedwongen verkopen tot lage opbrengsten en nog meer negatieve koersdruk zullen leiden. Je moet de cyclus niet versterken maar juist temperen. Lees verder

2008/11 De lessen van de kredietcrisis
Langzaam maar zeker beginnen de kruitdampen van de kredietcrisis op te trekken. Het wordt dus tijd om lessen uit deze crisis te trekken. Lees verder

2008/09 Alle hens aan dek
Naar verwachting zal de economische groei volgend jaar niet om over naar huis te schrijven zijn. De open Nederlandse economie kan zich niet onttrekken aan de lagere groei van de wereldeconomie. Lees verder

2008/05 Harvard: It’s a way of life
Na vijf jaren afwezigheid keer ik weer als gasthoogleraar terug bij Harvard University of, zoals mijn vriend Ben Friedman dat treffend noemt, ‘my home in America’. Het lijkt net of de tijd daar stil heeft gestaan, terwijl dit toch geen gezapige universiteit is. Lees verder

2008/03 Transparantie en communicatie in monetair beleid
Begin februari had ik de eer om, op uitnodiging, in Manila een lezing te geven over transparantie en communicatie in het monetaire beleid, en wel voor de Aziatische centrale bankpresidenten. In de afgelopen jaren heb ik enige wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp gepubliceerd. Lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


negen − 9 =

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: