Monthly Archives: januari 2010

Europees mededingingsbeleid behoeft een Europees speelveld

Het kan niet worden ontkend dat het bancassurance concept achterhaald is gebleken: de risico’s bij de bank en verzekeraar bleken sterk positief gecorreleerd te zijn tijdens een systeemcrisis. De haast waarmee de Europese Commissie echter aandrong op een opsplitsing van … Continue reading

Posted in Banking & Finance, Commissie-Maas, EU, Europese Commissie, Financiële sector, internationale economie, kredietcrisis, toezicht financiele sector | Leave a comment

Optimal central bank transparency

Should central banks increase their degree of transparency any further ? We show that there is likely to be an optimal intermediate degree of central bank transparency. Up to this optimum more transparency is desirable: it improves the quality of … Continue reading

Posted in Sylvester | Leave a comment

Defining and Measuring Systemic Risk

With the planned implementation of the European Systematic Risk Board (ESRB) in 2010, European authorities are trying to identify and avoid future financial crises before they start. This board, under the lead of the European Central Bank (ECB) will have … Continue reading

Posted in Sylvester | Leave a comment

Herstructureringsplan ING lijkt op strafmaatregel Kroes

Eurocommissaris Neelie Kroes heeft in haar mededingingsbeleid het gelijke speelveld op Europees niveau onvoldoende in het oog gehouden. In haar artikel (FD 9 januari) is zij op de door ons eerder in krant concreet naar voren gebrachte bezwaren niet of … Continue reading

Posted in EU, Europese Commissie, Financiële sector, politiek | Leave a comment